Środki Unijne

Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoliły nam na promowanie szlaku turystycznego na rzece Białce przedstawiając piękno lokalnego terenu  przez co przyczyniliśmy się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy Lelów.

Oto kilka zadań na które zostały zrealizowane w ramach programu

- przygotowanie ulotek oraz folderow informacyjno promocyjnych

- przygotowanie 2 tablic informacyjnych

- zakup altany z wyposażeniem

- zakup pontonów 7st wraz z kapokami oraz wiasłami

- przeprowadzenie „pogadanki” na temay związane z historią, kulturą oraz teadycjami związanymi z lelowem
połączonej ze zpływem, degustacją lokalnych potraw oraz konkursem z nagrodami