Regulamin

REGULAMIN SPŁYWU RZEKĄ BIAŁKĄ:

Uczestnicy spływu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania regulaminu opracowanego przez organizatorów,
  1. Stosowania się do przepisów prawa wodnego i ochrony środowiska,
  2. Obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej,
  3. Zachowania trzeźwości i nie spożywania napojów alkoholowych,
 2. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie pobranie sprzętu, a tym samym ponosi za niego pełną odpowiedzialność:
  1. za drastyczne mechaniczne uszkodzenie pontonu osoba odpowiedzialna będzie obarczona należnością w wysokości 50 zł. W przypadku poważnych zniszczeń uniemożliwiających naprawę, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana pokryć koszt zakupu nowego sprzętu; poza kosztami spływu,
  2. za zgubione /zniszczone wiosła bądź kamizelki asekuracyjne osoba odpowiedzialna będzie obarczona należnością wartości sprzętu.
 3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie odpowiedzialność,
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.

Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest okazanie dokumentu potwierdzenia tożsamości oraz spisanie danych takich jak: numer i seria dokumentu, imię i nazwisko, adres zamieszkania.